Telesälj

Telesälj

Telesälj är det mest kostnadseffektiva verktyget för att nå butiker och inköpare. Det går lika bra att använda det som en huvudkanal eller ett komplement till befintlig fältsäljkår.

Många av våra kunder outsourcar hela sin interna telesäljkår till oss då de uppnår kostnadseffektivitet och direkta besparingar.

Våra telesäljare når över 800 butiker på 10 arbetsdagar, och levererar resultat i distribution och såld volym. Vi arbetar med moderna digitala hjälpmedel som levererar distribution, volymer och snabb feedback.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Företag
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Företag
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!