FMCG PARTNER ÄR SVERIGES LEDANDE
SÄLJBOLAG SEDAN 1995

FMCG Partner erbjuder försäljning mot butiker inom olika kategorier och ansvarar för 70 starka FMCG varumärken. Med branschens bästa säljare skapar vi långsiktig tillväxt på ett kostnadseffektivt sätt.

Om oss

Om oss

FMCG Partner har sedan 1995 samarbetat med varumärken och kedjor framförallt kring försäljning, merchandising, telesales och butiksstödjade tjänster.

Med en närvaro på över 4.000 butiker och 250 anställda är vi en rikstäckande och erkänd kvalitetspartner hos butikerna. Vi har mångårig och gedigen kunskap från FMCG branschen.

Bland våra kunder finns lokala tillverkare, multinationella varumärken och detaljhandelskedjor. Gemensamt för alla våra samarbeten är vår passion att utveckla varumärkets närvaro och marknadsposition, samtidigt som vi utmanar status quo. Vi arbetar sida vid sida med er för att bygga framgången, och leverera de högt uppsatta mål och resultat som ni efterfrågar.

FÖR OSS ÄR INGET OMÖJLIGT

Din största del av försäljningen sker i det fysiska butikledet, och kommer att fortsatt vara den största och viktigaste kanalen även i framtiden. I våra samtliga samarbeten gör vi en grundlig analys av nuläget med en plan för var ni vill vara framåt. Betyder det att vi måste förändra för att uppnå detta, sker det alltid gemensamt med er och med ett enda mål; öka er försäljning och marknadsandel.

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

För oss är ett uppdrag aldrig likt det andra. Vi har rutiner och processer, men hur ett varumärke ska utvecklas är ett viktigt ansvar som vi har fått förtroendet att förvalta och förbättra. Framgången för en lyckad butiksbearbetning bygger på lika mycket processer som medvetenhet om att varje produkt är unik. I vårt samarbete tillsammans ingår kunskapsöverföring och vår över 25 år av samlad erfarenhet av butiksbearbetning.

EN FÖRÄNDERLIG, GLOBAL VÄRLD

Frågor som; hur ser morgondagens butikslandskap ut? Vad är köpmönstret för nästa generation konsumenter? Hur ser försäljningsutvecklingen ut om ett år? är exempel på frågor som vi dagligen lever med. Vi verkar lokalt men agerar globalt genom att vara del i SSI – Sales Services International, världens största leverantör av butiksstödjande tjänster med närvaro i över 40 länder och 90 000 anställda. Vi når 4 miljarder konsumenter i världen, vilket gör det enkelt att expandera via oss. Att arbeta med oss och SSI ger er ett mervärde i form av djupinsyn i morgondagens trender, vilket ingår i vårt partnerskap med er.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Företag
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack! The form contains errors! Please check and try again, thanks!
Namn
Name
Företag
Company name
Telefon
Telephone no
E-post
Email
Beskriv ditt ärende
Describe your project

Tack för ditt meddelande!

Thanks for contacting us!